Brannforebyggende elkontroll

Brannforebyggende elkontroll

Alle våre elektriske hjelpemidler har sin plass i hjemmet. Men er forbruket det samme som da hjemmet ditt ble bygget og er de elektroniske apparatene organisert rundt de samme plassene som det elektriske systemet ble planlagt rundt?

Omtrent halvparten av alle husbranner skyldes elektriske feil, med halvparten av dette igjen fordelt ganske likt mellom brukerfeil og systemfeil. Brukerfeil kan du enkelt se for deg: Glemte strykejern og komfyrer, tildekka varmekilder og slitte ledninger. Feil i det elektriske systemet er derimot ikke like åpenlyst.

Årsaker til brann i elektriske systemer

Den aller vanligste årsaken til denne typen brann oppstår når det er dårlig kontakt mellom strømledere, gjerne på grunn av slitasje eller skade, slik at mye strøm ledes gjennom et minimalt kontaktpunkt. Dette leder igjen til høy varme, som enten starter brann direkte eller ved å lage såkalte lysbuer. Hvis problemet kommer fra inne i en stikkontakt eller den interne delen av et elektrisk apparat, eller i ledningene i veggen og koblingen til sikringsskapet, kan du ikke oppdage dette selv. Et viktig tegn du alltid burde være obs på er at sikringene går altfor ofte, og dette gjelder for de fleste feil kan oppstå.

Et annet vanlig problem oppstår i hjem som ikke er satt opp med tanke på moderne forbruk. Vi liker kanskje å tro at de fleste moderne apparater trekker mindre strøm for møte våre grønne krav, men tilfellet er ikke alltid slik – og vi har uansett en god del flere elektroniske apparater i hjemmene våre, som til sammen kan trekke mye strøm. I gamle elektriske systemer kan det være manglende sikring mot overbelastning, som kan føre til varmeutvikling og brann. Igjen er det best å legge merke til om sikringen går ofte, og om ledninger blir varme.

Jordfeil er ikke bare ubehagelig om du er så uheldig å få et lite støt. Jordfeil kan forårsake brann ved å antenne treverk, tekstiler eller andre lett antennelige materialer i mange enkle tilfeller, og i de verste tilfellene komme opp i høye nok temperaturer til å starte brann omtrent hvor som helst. Disse feilene kan oppstå enkelt ved å ikke ha jordede stikkontakter, som du kan tenke deg, men andre vanlige jordingsfeil kontrollører oppdager er skadde ledninger i veggen, gjerne fra spiker, ødelagte varmekabler i gulvet og varmtvannsberedere. Sistnevnte har både temperatur og vann involvert, og er derfor spesielt utsatt.

Elkontroll stopper brannen før den starter

Elkontrolløren tester ledninger og elektriske anlegg for temperatur, ofte på flere forskjellige måter. Jordfeil testes alle steder det er nødvendig, spesielt rundt hvitevarer og i forlengninger. Blir du med kontrolløren på runden sin får du også mange tips om forandringer som kan forhindre brann og forlenge levetiden til mye av elektronikken din. Forlengninger kan du få beskjed om å unngå, og lag gjerne en avtale med kontrolløren om installasjoner av nye stikkontakter om nødvendig. Men det viktigste er selvfølgelig at måten du bruker strøm på er innenfor gitte rammer, som kontrolløren sjekker for deg.

Lønner seg i lengden

De fleste forsikringsselskap gir rabatt dersom du er flink til å bestille elkontroll jevnlig. Dersom du velger å utføre forebyggende arbeid kan dette også bidra til redusering av utgiftene til forsikring i lengden. For eksempel, kan du forlenge levetiden på mange komponenter som ellers ville blitt slitt om du ikke tar hånd om strømproblemene tidlig. Og det viktigste, mest lønnsomme og naturlige er selvfølgelig at du forhindrer at hjemmet ditt blir utsatt for brann.